Aars Frikirke er en del af Bedehus DK


Kirke/Bedegruppe Hvornår Kontakt
"Vægterne" -
bedenetværk
1. søndag 7553 3323
Aalborg, AMC 4. torsdag 9838 0431
Aalborg,
Bethaniakirken
3. onsdag 9838 5109
Aarup Frikirke 4. lørdag kl. 12-24 6443 1538
Aglow 2. mandag 7553 5042
Blåhøj - Betania
Kirkecenter
4. tirsdag 7534 5322
Brande - Troens Ord 3. fredag 9718 3837
Brovst, bedegruppe 1. tirsdag 9823 0311
Brønderslev,
Vesterkirken
2. søndag 9883 8500
Dansk Oase -
Bedenetværk
3. + 4.fredag 4390 0215
Esbjerg, Ap.kirke,
Livets Kilde, Pinseki
5. mandag 7514 5537
Ev.Alliance i Holbæk Sidste fredag 5943 0704
Faderhuset,
Rødovre
Sidste fredag 3940 9297
Frederiksberg -
Evangeliekirken
4. tirsdag 3535 4366
Frimenigheden
Kilden, Ørum
2. onsdag 8665 2925
Grindsted
Vestermarkskirken
2. tirsdag 7532 4970
Herning - Pinsekirke 3. tirsdag 9712 2661
Herning Kristent
Center
1. torsdag 9626 0240
Himmerland 3. mandag 9863 3617
Hjørring, fælles-
kirkeligt
3. søndag 9890 3160
Ikast, Apostolsk
kirke
2. lørdag
Kalundborg
Pinsekirken
5. tirsdag 5951 4603
Karlslunde
Strandkirke
3. torsdag 4390 0215
Kirkerne i
Sønderborg
1. mandag 74421268
Kolding - Højskolen,
Ap.ki.Pinsekirke
4. lørdag 7552 4799
KRISoS 2. fredag 8655 2211
København Kristne
Kulturcenter
4. onsdag 3531 0010
Københavns Frikirke 1. onsdag 4497 3213
Lemvig Kristne Center 5. torsdag 9783 2085
Lolland-Falster 3. lørdag 5444 3056
Nexø Frikirke 4. søndag 5649 4712
Randers Ev. Frikirke Den 5. i hver måned 8643 1799
Ringkøbing
(kl. 14-16)
4. søndag 9732 2777
Silkeborg, Apostolsk
kirke/Pinsekirken
4. mandag 8682 3173
Skovbo Frikirke 3. onsdag 5752 2027
Thisted Pinsekirke 1. lørdag 9797 4144
Tønder Frikirke 1. fredag 7373 8989
Vejle, Apostolsk kirke 2. mandag 7662 0909
Viborg - Apostolsk kirke 2. torsdag 8667 1160
Århus, Apostolsk kirke 4. torsdag 8612 8382
Århus, Pinsekirken 2. torsdag 8622 9447

24 timers bøn i Danmark

- non stop - hele året rundt

Over alt i verden ser vi i øjeblikket, hvordan Helligånden vækker sit folk til vedvarende og udholdende bøn. Ikke bare nogle enkelte bønneaktioner men 24 timers bøn - døgnet rundt, hele ugen og hele året igennem, indtil Jesus kommer igen. Vi har set dokumentation på, hvordan hele byer er blevet forvandlet af Guds kraft og nærvær, men også hvordan en helnation og et samfund bliver transformeret af Gud.

Bøn - kommunikation med Helligånden
Det skønne ved det hele er, at bønnemøderne og disse bønnekæder ikke er præget af kedsomhed, religiøsitet og pligtfølelse, men af et nærvær af Guds Ånd, som vi ikke har set før. Det er igen blevet spændende at være med til bøn, fordi Guds Ånd er tilstede og får lov til at lede, åbenbare og vejlede i bøn, som medfører konkrete resultater.

Tag ansvar
Om Guds hensigter med en nation bliver en realitet, ligger ikke kun i politikernes hånd alene, men er meget afhængig af Kristi Legeme i landet; om det tager ansvar og søger Gud på nationens vegne. Vi tror, at tiden nu er kommet til Danmark, hvor vi skal tage det næste skridt og dække Danmark i bøn døgnet rundt.

Alene kan vi ikke
Det kan i øjeblikket ikke lade sig gøre af en enkelt lokal kirke eller bønnegruppe, men sammen kan vi sagtens. Derfor har vi tænkt på at etablere en model, hvor en by, en kirke eller et netværk er parat til at dække 24 timer med bøn en gang om måneden. Århus beder f.eks. den 3.marts, 3. april, 3. maj. Det kan godt lade sig gøre! Finder vi bare 31 byer, menigheder eller netværker som dækker mindst én dag om måneden, så bliver der bedt for Danmark døgnet rundt. Det er overskueligt for en enkelt menighed, eller en sammenslutning af kristne i denne by. Vi arbejder ikke for en bestemt trosretning eller lære. Alle kristne, som kunne tænke sig at være med til at bede er velkommen til at være med.

http://www.bedehus.dk
For at det hele kan gå op i en højere enhed, har vi besluttet os for at indrette hjemmesiden.
Her kan du finde:
1. Aktuelle bønneinformationer og bønneemner
2. Artikler og undervisning om bøn, faste, og rapporter fra den åndelige udvikling m.m.
3. En oversigt over alle grupper og byer som har meldt sig til at være med
4. Tilbagemeldinger, bønnesvar, profetiske ord
5. En oversigt over alle kendte bønne- og forbønsaktiviteter i landet Og meget mere.

Den lokale bønnekoordinator
Bedekoordinatoren kan hente bedeemner her på siden, kopiere og distribuere til de lokale forbedere. Hun/han har frihed til at organisere de 24 timers bøn lokalt lige som Helligånden leder. F.eks. Bøn i små grupper, bønnevandringer, bønnesamlinger o.s.v. Vigtigst er, at der bliver bedt hele døgnet rundt.

Bøn fører sammen
I andre lande har vi set, at disse bønnekæder har ført mange kristne fra forskellige kirkelige samfund sammen, fordi personerne bag har en byrde for deres nation. Vi tror på, at Gud er på vej til at udgyde sin Ånd over Danmark i en hidtil ukendt dimension. Aldrig før har vi set sådan en åndelig åbenhed som i dag. Mennesker er åndeligt sultne. Gud selv er svaret på deres længsel. Vi tror også, at Helligånden har lagt et nyt længsel ind sit folk, til at være sammen med Jesus og til at tage et åndeligt ansvar for den nation, vi er en del af. Bøn skal igen blive en fornøjelse og stor glæde. Alt for længe har denne verdens ånd bildt os ind, at underholdning er bedre end at være sammen med Jesus.

Den næste fase: Vi beder sammen - udholdende
Der er mange kristne og forskellige bønnenetværk i Danmark som har bedt i årevis, og Gud har hørt deres bønner. Det har vi stor respekt for. Vi tror at Helligånden nu fører os ind i den næste fase, hvor vi beder sammen, og står fast med én ånd og med én sjæl kæmper for troen på evangeliet (Fil.1:27) Undervurder ikke din egen bøn og dine sukke. Ikke en eneste bøn er forgæves. Guds arm er ikke for kort til at forvandle vores nation.

Velkommen til at være med til søge Gud og til at stå i gabet for Danmark, Israel og nationerne.

Ring for at høre nærmere, eller hvis du ønsker at være med i bønnefællesskabet. Vi beder den 3. mandag i hver måned.
Du vil modtage bedebrevet, og kan tegne dig for den tid der passer dig.